проф. Божидар Палюшев
проф. Божидар Палюшев
Физик, математик и философ
  • теоретична и ядрена физика
  • християнското богословие
  • философия, икономика, политологияПрофесионално
Протоколите на Сионските мъдреци фалшиви?

Протоколите на Сионските мъдреци фалшиви?

10 November 2013   |   8203   |   0

ГЛАВА ПЪРВА Митът за Свещения Граал от книгата "СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ 3"
(9 статия)

1.1.3 ИСТОРИЯ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА КОПИЕТО НА СЪДБАТА ОТ АДОЛФ ХИТЛЕР

<< Предишна статия:<<

 

ПРОТОКОЛИТЕ НА  СИОНСКИТЕ МЪДРЕЦИ – ФАЛШИВИ ?

А. Розенберг, извиквачът на духовете на починалите в този сеанс, е и човекът, който донася и разгласява в немското общество един важен документ, изиграл голяма роля в цялата тази история. Това е книгата „Протоколите на мъдреците на Цион“, за която се твърди, че е запис от работата на Световния конгрес на еврейството, проведен в Базел през 1897 г. На този конгрес били разработени планове и приети решения за постигане на световно господство. Автор на тази книга е руският писател Нилус, ученик на големия руски философ Соловьов.

„Протоколите“ намират широк отзвук сред германските интелектуалци, които в тяхно лице откриват причината, обясняваща поражението на Германия във войната. На еврейския заговор за завземането на световната власт немците започват да гледат като коварно забит нож в гърба на Германия в момент, когато верните войници на нацията все още се бият на френска земя.

Авторът на протоколите на Ционските мъдреци Asher Zvi Hirsch GinsbergГолемият интерес към тази книга увеличава печалбите на нейните издатели в Германия. Широкото ù разпространение кара хората да обсъждат сериозно съществуването на международна тайна еврейска мрежа, която цели да установи контрол върху световния капитал и от такава позиция да ръководи световната политика с цел да господства над народите по света. Друга важна цел, която си поставяли евреите, събрани на конгреса в Базел, била изграждането на еврейска държава в заетата от арабите Палестина, където са били земите на древен Израил.

„Протоколите“ обаче се оказват, че са фалшификат, но основата на този „документ“ е една реално написана политическа сатира от френския адвокат Морис Жоли, който в средата на XIX век иска да осмее с нея политическите домогвания на френския император Наполеон III. Книгата му е озаглавена „Диалог в ада между Макиавели и Монетскьо, или политиката на Макиавели през XIX век от един съвременник“.

Нилус заимства много неща от книгата на Жоли. Той прави това с цел да задоволи някои висши политически амбиции в царска Русия, където на неговата компилация на въпросната френска книга някои висши личности виждат възможност за противопоставяне на надигащата се революционна вълна, застрашаваща с духовно разпадане руската държава. За съжаление руският цар Николай II отхвърля тази книга и Нилус изпада в немилост. Царската тайна полиция обаче успява да подхвърли този документ на някои хора, които го разпространяват в Западна Европа. Един от тях е А. Розенберг.

 

ПРОРОЧЕСТКАТА СЪЩНОСТ НА „ПРОТОКОЛИТЕ“

Книгата на Нилус се оказва пророческа. Събитията, станали в Русия през октомври 1917 г., показаха, че евреите наистина играят важна роля в руската революция, един факт, който утвърди впечатлението, че болшевизмът е плод на домогванията на международното еврейство към световната власт. В Германия по този повод евреите са обвинени за появата на радикалния материализъм, който се явява като идеологическа основа на германското комунистическо движение, от средата на което също както в Русия се предприема опит за революционно превземане на властта. Подозренията срещу комунизма като форма на световния еврейски заговор се засилват и от факта, че в разработването на комунистическата идеология вземат активно участие множество интелектуалци от еврейски произход (самият К. Маркс е евреин, Ленин е евреин, както и голяма част от оглавилите комунистическия болшевишки преврат в Русия са евреи). Освен това главната цел на комунистите е провеждането на световна пролетарска революция, която ще обедини света под егидата на комунизма, последният бидейки рожба на еврейския план за световно господство.

 

РОЛЯТА НА „ПРОТОКОЛИТЕ“  В ПЛАНОВЕТЕ НА ДЕМОНИТЕ ОТ ВИСН

Сред руските интелектуалци обаче има и такива, които гледат на евреите в съвсем друга светлина. Напр. в книгата си „Левиатан“ философът Соловьов има проницателността да види и една друга черта на евреите. Той запазва почит към вековната мъдрост на еврейския народ, считайки, че именно евреите ще бъдат сред тези, които ще разпознаят и разобличат Звяра, описан в Библията. По този начин фалшификатът, известен като „Протоколите“, започва да играе ключова роля в плановете на тъмните духовни сили по небесните места.

От една страна, този „документ“ запалва омразата на немците към евреите благодарение на фалшивите обвинения за съществуването на еврейски заговор, на който се възлага причината за немския неуспех във войната и от друга страна, в тази кампания се ангажира огромният интелектуален еврейски потенциал, част от който е действително увлечен по пагубните идеи, описани в тази фатална книга, а другата част следва неотклонно светлата традиция, онаследена от свещения древен еврейски народ, възпитан в духа на Стария Завет.

По този начин една голяма част от световната евреска интелигенция също бива включена в атаката на тъмните сили по небесните места срещу християнството. Демоните от ВИСН (висшите йерархични  сили на нечестието) са се погрижили да подготвят еврейското съзнание за такова непочтено дело, намесвайки се в религиозния живот на евреите чрез т.нар. Кабала, едно мистично учение, отклоняващо вниманието на правоверните юдеи от истинския смисъл на тяхната религия. Внушенията, които прокарват демоните от ВИСН (висшите йерархични  сили на нечестието) в някои от покъсните религиозни книги на евреите (напр. Талмуда), са изпълнени с омраза към християните и техния глава Иисус Христос. Тези факти само подсилват тенденцията немската интелигенция в периода между двете световни войни да повярва в тезата, че евреите наистина са издигнали план за световно господство и че този план е замислен и се осъществява от найдълбока древност, придобивайки различни нюанси в течение на вековете.

Неговото отношение към евреите през целия му живот се определя от грешната представа, изградена в тази книга за световния еврейски заговор, в който той вижда заплаха за германската сигурност. Тази книга обаче прави силно впечатление и на три други личности, които играят важна роля в сценария, предначертан от демоните от ВИСН (висшите йерархични  сили на нечестието) . Това са немският писател от английски произход Хюстън С. Чембърлейн; немският кайзер Вилхелм, който проявява интерес към реликвата на КС(копието на съдбата), съхранявано в музея в Хофбург; и началникът на Имперския генерален щаб на германската армия генерал Хелмут фон Молтке.

>> Следваща статия:>>