АДМИН ПАНЕЛ на Експерта-Философия, раздели, управление

АДМИН ПАНЕЛ

При вход на Експерта в сайта  с User Name  и  парола се отваря следната страница:

Менюто на Експерта

(Фиг.1) На снимката са показани опциите  (подменю)  в админ панела на Експерта- с червени номера

1. Име - Както  е попълнено в ЛИЧНИ ДАННИ.  При избиране отваря  НОМЕ  страницата на Експерта в сайта;

2. Меню – Това в момента е отворено - по-долу  изброените в Защитена област

3. Лични данни - При избиране отваря  ЛИЧНИ ДАННИ - страница в админ панела на Експерта; Тук може да обновявате или променяте информацията за вас и вашите данни за контакти и др.

4. Страници: При избиране отваря  СТРАНИЦИ - таблица  в админ панела на Експерта; Тук  ще създавате , редактирате и управлявате страници  - съдържанието на вашия Подсайт, категоризирано в следните  раздели – НОМЕ(начална страница на вашия Падсайт), ЗА МЕН(създавате страница (страници) със съдържание за вас – биографии, творчески опит, снимки  и др), УСЛУГИ ( страници за услугите, които предлагате. Те влизат в общата база данни на Сайта в съответните категории на Сайта) , ПРОФЕСИОНАЛНО(създавате страница (страници) със съдържание за ваши професионални теми- например  които описват  дейностите  и услугите  които предлагате  или професионално мнение), ТЕМАТА(създавате страница (страници) със участието на други експерти(задължително) където се обсъждат професионални или  актуални теми .Те влизат в общата база данни на Сайта ), ПРЕПОРЪЧАНО(създавате страница (страници) със препоръчани от вас продукти, Експерти, професионални теми и др.), ОТЗИВИ (Тук ще създадете статия под формата на блог, в който потребителите ще могат да дадват отзиви за вас);

5. Поща (въпроси  и  Записване за час): При избиране отваря  ВЪПРОСИ  таблица  в админ панела на Експерта;Тук ще виждате въпросите на потребителите на сайта от „Безплатен отговор“ , на които ще отговаряте и Тук ще създавате  страници с отговорите за тях. Те влизат в общата база данни на Сайта в раздел ОТГОВОРИ, както и в Подсайта ви. ЗАПИСВАНЕ НА ЧАС  е достъпно след отваряне на ВЪПРОСИ, където виждате записвания  за вашите услуги.

6. Коментари: При избиране отваря  КОМЕНТАРИ  таблица  в админ панела на Експерта. Тук може да видите направените коментари за ваши страници;

7. Абонамент: При избиране отваря  АБОНАМЕНТ  таблица  в админ панела на Експерта.Да видите  кои потребители са се абонирали за вашите активности в Сайта и за кои активности  точно.

 8. Изход:  Излизате от админ панела (LOG OFF)  но оставате в Сайта;