Отец Михаил
Отец Михаил
богослов, свещеник
    Организиране поклонения на свети места и Божи гроб
  • традиционни обреди и ритуали
  • религиозна консултация
  • Тълкуване на Библейски събития.Професионално
Думи на молитвата за Бъдни Вечер

Думи на молитвата за Бъдни Вечер

15 November 2013   |   130132   |   0

Какъв е молитвения текст за трапезата на Бъдни вечер?

Какво трябва за ритуала на Бъдни вечер?

На масата трябва да има:

  1. вощеница - обикновена църковна свещ, (свещи)
  2. запалено кандило с елей (олио)
  3. кадило с тамян.

Всички стават прави, с изключение на неподвижните. Изключват се телевизора, музиката, телефоните и се съсредоточаваме върху молитвата за празника Рождество Христово.

Когато се подредат постните ястия на трапезата се произнася следната молитва от най-възрастния мъж в дома. Ако в няма мъж ритуала се изпълнява от най-възрастната жена. Старейшината на дома може да разпредери четенето на молитвите и на по-млади, по избор.

За ваше удобство, може са разпечатите следния текст.

Започва се с ангелската песен, известна като Велико Славословие:


Слава на Теб, Който ни показа светлината!

Слава във висините Богу, и на земята мир,
между човеците добра воля!

Хвалим Те, благославяме Те, покланяме Ти се, славословим Те, благодарим Ти заради великата Твоя слава.

Господи Царю небесни, Боже Отче Вседържителю,
Господи Сине единородни Иисусе Христе, и Светий Душе!

Господи Боже, Агнец Божий, Сине на Отца,
Който вземаш върху Си греха на света, помилуй нас -
Ти, Който вземаш върху Си греховете на света!

Приеми нашата молитва,
Ти, Който седиш отдясно на Отца, и помилуй нас!

Защото само Ти си свят, само Ти си Господ, Иисус Христос, за слава на Бога Отца! Амин!

Всеки ден ще Те благославям и ще прославям Твоето име во веки и във вечни векове!

Удостой ни, Господи, през тоя ден да се запазим от грях!

Благословен си, Господи, Боже на отците ни,
и хвално и прославено да е името ти во веки! Амин!

Да бъде, Господи, милостта Ти над нас,
според както Ти се уповаваме!

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Господи, прибежище бил си нам от род във род.
Аз рекох: "Господи, помилуй ме и изцери душата ми,
защото съгреших пред Тебе".

Господи, към тебе прибягнах,
научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог.

Защото у Тебе е изворът на живота;
в Твоята светлина ще видим светлина.

Продължи Твоята милост към тия, които Те познават.

Светий Боже, Светий Крепки, Светий Безсмъртни, помилуй нас!

Слава на Отца и Сина и на Светия Дух,
и сега и винаги и во веки веков. Амин.

Светий Безсмъртни, помилуй нас!

Светий Боже, Светий Крепки, Светий Безсмъртни, помилуй нас!

 

След това се продължава с

молитвата „Отче наш“

Отче нашОтче наш, Който си на небесата!
Да се свети Твоето име,
да дойде Твоето Царство,
да бъде Твоята воля,
както на небето, тъй и на земята.

Насъщния ни хляб дай ни днес
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на длъжници си,
и не ни въвеждай в изкушение,
но ни избави от лукавия.

Защото Твое е царството и силата, и славата
на Отца и Сина и Светия Дух,
сега и всякога и во веки-веков.
Амин!

 

След това се произнасят

Тропарите:

Девицата днес ражда Свръхестествения,
и земята поднася на Непристъпния пещера.
Ангелите с пастирите славословят,
а мъдреците със звездата пътешестват -
понеже заради нас се роди Младенец - Предвечният Бог.

 

Твоето рождество, Христе Боже наш,
озари света със светлината на познанието.
Защото в него онези, които служеха на звездите,
от звездата се научиха да се покланят на Тебе, Слънцето на правдата,
и да познават Тебе, Изтока от висините.
Господи, слава на Тебе!

 

Всичо това се произнася бавно и изразително, докато останалите слушат със запалени свещи в ръце.  Свещите догарят на трапезата, по време на бъдника. Кандилото не се гаси през цялата нощ.

След полунощ се поздравяваме с

„Честито Рождество“

Рождество христово - Бъдни вечер