проф. Божидар Палюшев
проф. Божидар Палюшев
Физик, математик и философ
  • теоретична и ядрена физика
  • християнското богословие
  • философия, икономика, политологияПрофесионално
Хитлер и Обществото Туле. Християнската и окултната форма на разширено съзнание.

Хитлер и Обществото Туле. Християнската и окултната форма на разширено съзнание.

23 January 2014   |   6009   |   0

ГЛАВА ПЪРВА Митът за Свещения Граал от книгата "СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ 3"
(8 статия)

1.1.3 ИСТОРИЯ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА КОПИЕТО НА СЪДБАТА ОТ АДОЛФ ХИТЛЕР - ІІІ част

<< Предишна статия:<<

„ВСЕМИРНИТЕ МИСЛОВНИ ПОТОЦИ“, НАХЛУВАЩИ ХАОТИЧНО В ЧОВЕШКАТА ДУША

Посред безкрайно богатото разнообразие на ечащи и оцветени изображения, които атакуват съзнанието от всички страни, той следва обичайния си навик да се съсредоточава върху „същественото и напълно да пренебрегва несъщественото“ и по този начин успява да се спаси от ужасяващото объркване на движения и форми в еднаединствена тема на осъзнаване, която чувствал, че ще способства собствените му цели.

Той твърди, че е проникнал единединствен път в ясно разбиране на онова, което нарича „всемирния поток от божествена мисъл“, който вдъхновява минезингера да напише „Парсивал“ и Рихард Вагнер да композира своята найвелика опера с център Копието на съдбата. В тези небесни сфери, където мислите са много по-действителни от материалните обекти на земята, Адолф Хитлер се потопява в разгръщащите се изображения, които, ако търсим по-точна дума, можем да опишем единствено като мозайка от „небесна митология“. И докато е пренесен насред вихъра на тези всемирни мисловни потоци, които изобразяват търсенето на Свещения Граал, в същото време той разбира, че тази ивица небесен символизъм всъщност отразява историческите събития от Средновековието.“

Средновековието е един особен период в човешката история. Някои историци го представят като „тъмен“ период. Вдъхновенията, които са получавали общностите на религиозните хора през този период, включително и една част от християните, наистина могат да се определят като срещи с „всемирните мисловни потоци“, нахлуващи хаотично в човешката душа по линията на някой от многобройните начини за разширяване на съзнанието, споменати тук.

 

Твърдението на опитните окултисти, какъвто е авторът на горните редове Т. Рейвънскрофт, е, че „всеки, който може да усети тези вибрации, се вдъхновява, стига да съзнава процеса и да притежава необходимите познания и умения да ги изрази.“

Християнската форма на разширено съзнание

Всички тези „вибрации“ обаче носят информация, която коренно се различава от характера на добре подредената и организирано постъпваща в човешкото съзнание информация, съдържаща се в Божието Слово, което откриваме в Библията и в преживяванията на праведните християни. Под влияние на това истински Божие мисловно трансцендентно познание, те получават съвсем друг тип ТСС(трансцендентно състояние на съзнанието), което е форма на силата на Светия Дух, идващ от Бога. 

Християнската форма на разширено съзнание е факт, който ни навежда на мисълта, че циркулиращите мисловни потоци в трансценденталната реалност имат различен характер. Това не е някакъв единен „всемирен поток от божествена мисъл“, както го считат традиционните окултисти. Той не е и смес, мозайка от „небесни митологии“, както го представя Рейвънскрофт. Потокът, който се поражда от вибрациите в лоното на Светия Дух, прониква в човешкото съзнание без допълнителна подготовка от типа на действието на наркотиците и има ясно подредена и логически смислена структура, която го отличава коренно от хаоса на трансцендентните мисловни потоци, извиращи от тъмнината на духовния свят. Тази тънка разлика между естеството на тези два основни трансцендентни мисловни потоци в отвъдния свят не се разбира от много хора и затова те лесно попадат в мрежите на сатанинските сили.

А. Хитлер е един от тези, които не разбират тази фундаментална разлика. Нещо повече, в тази картина интересен е и фактът, че опитните психеделици, които успяват да навлязат организирано в сферата на отвъдното чрез едно предварително подготвено и оформено по строгите правила на окултната наука ТСС (трансцендентно състояние на съзнанието), предпазвайки мисълта си от хаотично настъпващите „небесни“ мисловни потоци, винаги достигат до познание, което в крайна сметка отрича учението на Иисус Христос, отрича Неговата спасителна роля на земята, отрича, че Той е Божи Син.

Зад тази привидно подредена окултна познавателна структура отново се прокрадва сянката на тъмните сили по небесните места. Тези мисли не мислят доброто на хората, а търсят начини да им нанесат вреди и нещастие, да ги погубят в огъня на тяхната страст по отвъдното, постигано чрез различните окултни техники за получаване на ТСС(трансцендентно състояние на съзнанието). Животът и дейността на Хитлер потвърждават по най-убедителен начин това печално обстоятелство.

ОБЩЕСТВОТО ТУЛЕ

Обществото ТулеСлед тези първи стъпки по пътя на постигането на повисшето познание за света Хитлер попада под влияние на опитните окултисти от групата Туле, в която се откроява особено личността на Дитрих Екард. Последният става негов духовен наставник и играе главна роля в живота му по времето на потушаването на комунистическия преврат в Мюнхен непосредствено след войната.

Хората от са контролирани от тъмното провидение, което има много по-широки познания за действителността, отколкото обикновения човек. Това провидение разбира много добре, че бедността, унижението и хаосът, в които изпада една победена велика нация след края на войната, предлагат отлични условия за разгръщане на коварните му духовни намерения.

Тъмният дух не би имал никакви шансове при една евентуална победа на Германия в Първата световна война. Бъдещият успех на тъмните сили ще се основава изцяло на насърчаването на личности, които имат умение и развито чувство да използват политическите си умения в създалата се ситуация вследствие поражението на немската нация. Тъмното провидение има силата да организира и да насочи в правилната (удобна за него) насока усилията и дейността на хората, поддали се на влиянието му чрез подходящо разширяване на тяхното съзнание в трансценденталната област, контролирана от тях.

Основната цел на тъмната духовна сила е човекът да придобие удобна за нея мистична визия в обективната заобикаляща го действителност, която окултистите наричат

 „магическа връзка между човека и цялата вселена“.

 

ХИТЛЕР И НАЦИОНАЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В ГЕРМАНИЯ

Олимпиадата в Германия 1936гЦентрална роля в плана, замислен от демоните на ВИСН (висшите йерархични  сили на нечестието) и осъществен чрез духовни внушения на човеците от някои немски организации и институции, играе т.нар. Германска работническа партия, основана от Антон Дрекслер, мюнхенски ключар, който се оказва умел организатор, имащ стотици хиляди последователи по време на Първата световна война. Мотивът за основаването на партията е да се засили подкрепата на Върховното командване на армията сред работническата класа, което да компенсира нарастващото недоволство на народа от класата на офицерите, загубили честта си след поражението във войната.

По същото време Хитлер се препитава, работейки в разузнавателния отдел на Райхсвера (немската армия). Той получава заповед да се присъедини към въпросната партия и да поеме ръководството ù именно от началниците на този отдел и това събитие в живота на бъдещия диктатор съвсем не е случайно. Зад този на пръв поглед безобиден акт се крият няколко много дълбоки и добре обмислени от „някого“ причини:

  1. Първо, началниците на разузнавателния отдел на Райхсвера са се убедили в „качествата“ на Хитлер като политик и оратор (т.е. от човешка гледна точка той е способен да бъде лидер на една политическа партия).
  2. Второ, Германската работническа партия защитава едновременно интересите на широката работническа класа в Германия и на висшите военни от Райхсвера, които са загубили престижа си след поражението.
  3. Трето (много важно), Германската работническа партия е инфилтрирана от една външна „сила“, като ръководството ù е овладяно напълно от окултното общество Thule Gesellschaft, което е финансирано и инициирано от Върховното командване на армията.

Може да се каже, че тъмните духовни сили по небесните места не оставят събитията да се развиват по закона на сляпата случайност. Тези сили контролират всяка стъпка на един широк кръг от хора, които те са подготвили и разработили предварително, като всеки един от тях играе строго определена роля, изпълнявайки своето предназначение в един строго набелязан и всеобхватен план.

Най-интересното е, че в своята почти биографична книга „Майн Кампф“ Хитлер не споменава нито дума за това, че се издига до политическата власт като подчинен и представител на Разузнавателния отдел на Райхсвера. Също тъй премълчава и факта, че ръководството на Германската работническа партия и нейните членовеоснователи произхождат от наймощното по онова време окултно общество на Германия – Туле, което се ползва същевременно от облагите на финансовата и морална подкрепа от страна на Върховното армейско командване.

Човешката идеология, зад която се скриват истинските цели, поставяни в целия този пъклен план, е германският национализъм и теорията за расовото превъзходство на арийците, които се представят за наследници на въображаемата цивилизация на атлантите. Ключовата дума в случая е „реванш“ за поражението във войната. Целта, която се поставя чрез издигането на тези човешки идеологии, е да се пробуди немското национално съзнание и да се припомни на хората за миналото величие на немската нация.

ХИТЛЕР ИЗБРАН ЗА ВОДАЧ ОТ ДИТРИХТ ЕКАРТ

Дитрихт Екарт - централна личност в обществото ТУЛЕЧовекът, избран от Върховното армейско командване да „обнови“ Германската работническа партия, е опитният окултист Дитрих Екард, една от централните личности на обществото „Туле“.

На него му е обещана пълна подкрепа на армията. И Екард наистина се захваща енергично за повереното му от военните дело. На първо време той се оглежда да намери подходящ ръководител на въпросната партия. Възгледът му за качествата на този политически лидер той описва по следния начин:

 „Нужен ни е човек начело, който да не се плаши от тракането на картечница. Паплачта има нужда да ù треперят гащите. Не можем да използваме офицер, защото хората вече не ги уважават. Найдобрият човек за тази работа би бил някой работник, който умее да говори.“

 Фактически, с тези думи опитният окултист иска да каже, че в лицето на този бъдещ политически лидер той вижда някакъв германски месия, който със завладяващото си красноречие и с помощта на мистичните сили от духовната тъмнина ще обедини високата политика с религията в един нечестив подход срещу световното християнство, една цел, която е без прецедент в цялата история на човечеството и няма нищо общо с интересите и религиозната вяра на немския народ.

 

СПИРИТИЧНИТЕ СЕАНСИ НА ТУЛЕ С ИЗВИКВАНЕ НА ДУХОВЕ НА МЪРТЪВЦИ

„Дитрих Екарт, отбелязва Т. Рейвънскрофт, и малка групичка от ядрото на тулистите се подготвят за предстоящата поява на германския месия чрез серия от спиритически сеанси, провеждани съвместно с приближени на прословутите руски емигранти, генералите Скоропадски и Бишупски. Тези двама руски генерали, които са известни из цяла Бавария със своите яростни антиболшевишки и антисемитски възгледи, покъсно предоставят на Хитлер парите, нужни за закупуването на Völkischer Beobachter („Фьолкишер Беобахтер“), вестника, чийто първи главен редактор става Дитрих Екарт.

Учудващите способности на медиума, една простовата и необразована селянка, са открити от др НемировичДанченко, непочтен тип, който работи като „пресаташе“ на големия брой белогвардейци, които се заселват в Бавария. В дълбок транс тази простовата и тромава жена излъчва от вагината си ектоплазмени глави и бели була, които се носят като призрачни плодове от отвъдния свят. Не еманациите са от значение за групата окултисти, които толкова непочтено използват тази окаяна жена, а гласовете, които звънтят, когато тя говори с почти поетичен изказ на множество чужди езици, докато е в дълбоко безсъзнание.“

Алфред РозенбергНаред с Д. Екарт важен участник в тези спиритически сеанси е и Алфред Розенберг, руски евреин от Москва, който се заема с извикването и разпитването на духовете на починали членове от „Туле“, един от които е фон Турн унд Таксис, убит от комунистите в Луитполската гимназия порано същата година (30 април 1919 г.). Тези духове за кратко се вселяват и обземат медиума. В тези сеанси главата на фон Турн напр. се явила над ектоплазмената обвивка, излъчена от медиума, изпаднал в дълбок транс. Женатамедиум имитирала точно неговия земен глас, предавайки думите му на немски език, който тя не можела да говори, тъй като никога не го е изучавала. Фон Турн точно идентифицира личността, която ще бъде новият германски вожд и следващ предявител на правата върху КС(копието на съдбата), свързвайки това с легендата за завладяването на света.

Един друг извикан дух от А. Розенберг е този на починалата секретарка на „Туле“ графиня фон Вестарп, убита също от комунистите. Нейното пророчество, отново изразено на немски език, е още поточно и напълно изненадващо. Тя отправя предупреждение, че мъжът, който сега се подготвя за ръководния пост на нацията, ще се окаже лъжлив пророк. Той ще успее да обсеби тоталната власт над немския народ, но един ден ще носи отговорност за превръщането на цяла Германия в развалини и за поражението и моралната деградация на народа, което ще надхвърли мащаба на падението му след Първата световна война. На това предупреждение обаче никой не обръща сериозно внимание. Годината е 1919 г., но „духовете“, идващи от тъмнината на духовния свят, изказват пророчества, които се оказват съкрушително верни и съдбоносни за цялото човечество. Явно е, че демоните от ВИСН (висшите йерархични  сили на нечестието) , които контролират и управляват този спиритически сеанс, разполагат с точна информация за бъдещето.

>> Следваща статия:>>