Галя Йосифова
Галя Йосифова
Консултант по психология/Личен коуч ; магистър МИО
 • Личностни проблеми от житейски характер/себеоценка/личностно и духовно развитие
 • Регресивна хипноза/Полет на духа/ Енергийна хипнотерапия
 • Проблемни взаимоотношения
 • Психологическа диагностика на заболяванията
 • Бизнес-психология


Темата
Консултацията с психолог - лукс, или необходимост

Консултацията с психолог - лукс, или необходимост

25 January 2015   |   1500   |   0

Какво представляват консултациите?

 

Решението да посетите психолог е продиктувано от належащата нужда да потърсите страничен поглед - мнение - съвет за проблемите, които срещате в ежедневието си, натрупани във времето, които не сте успели сами да се разрешите. Консултациите са поверителни разговори между вас и психолога, в които с доверие споделяте вашите притеснения, страхове, истории от живота ви, за които търсите подкрепа и съдействие за успешното им разрешаване.

Времетраенето на една консултация е от един час до два часа. Само в една консултация трудно се постига цялостно изясняване на житейската ситуация и конкретизиране на препоръките от страна на психолога. Нужна е обратна връзка от клиента към психолога, как се справя с казуса си след консултацията, какви още затруднения среща в процеса на постигане на желаните резултати. Според необходимостите се съгласуват и броят на сесиите, времетраенето им, колко често да се провеждат консултациите. Постигането на удовлетворяващи резултати е процес, не еднократно действие.

 

Как ни помагат консултациите?

 

В консултация с мен, като Ваш психолог, разглеждаме заедно в диалог,

 • каква е картината на живота Ви към настоящия момент,

 • какво Ви тревожи, напряга, притеснява, ограничава, подтиска;

 • какви са страховете, проблемите, желанията Ви,

 • към какво се стремите.

Умението да водя диалог с Вас, да разбирам душевността Ви, да разговаряме открито и в дълбочина, са важни условия за взаимното доверие, което изграждаме помежду си по време на сесията психологическа консултация. Аз не Ви давам готови решения, нито бих могла (и нямам това право) да ги привеждам в изпълнение вместо Вас. Давам Ви насоки, напътствия, варианти на действия, помощни материали и литература за позлване, подкрепа според житейската Ви ситуация. Мотивирам Ви и Ви провокирам как да ставате все по-уверени в себе си, да се осмелявате да действате, да успявате да вървите напред към целите Ви с успех и да постигане на резултатите, към които сте устремени.

 

За какви случаи е подходяща консултацията с психолог?

 

В консултация с психолог бихте могли да обсъждате, да търсите подкрепа и съдействие по въпроси свързани с:

 • личностни проблеми от житейски характер,

 • проблеми свързани с личностното и духовно развитие,

 • сложни човешки взаимоотношения с близки, роднини, в семейството, в работната среда с колеги, ръководители, в социалното обкръжение, в приятелския кръг,

 • проблеми с ниска себеоценка,

 • зависимости от фобии, страхове, стрес, депресии,

 • сложни човешки взаимоотношения с близки, роднини, в семейството, в работната среда с колеги, ръководители, в социалното обкръжение, в приятелския кръг,

 • трудности с отглеждането и възпитанието, разбирателството с децата в семейството,

 • психологическа диахгностика на заболяванията,

 • други персонални въпросии проблеми.

Какви ползи можете да очаквате?

 

Няма житейски проблеми или Ваши стремежи, които да не са изпълними. Важното е да разберете как да намерите подходящия път към тяхната успешна реализация. Като Ваш консултант по психология аз съм до Вас и Ви подкрепям с методологията Приложна психология за съвременния човек.

Ползите, които получавате са:

 • увереност, че всички ваши страхове и проблеми подлежат на разрешаване,

 • придобивате знания как да действате в конкретните ситуации, в които срещате затруднения,

 • разтоварвате се от натрупаните във вас напрежение, страхове, неувереност,

 • осмелявате се да де доверите, да бъдете изслушани и разбрани в разговора с психолога,

 • има кой да ви подаде ръка в помощ и подкрепа за вас, докато постигнете успехите, които желаете да постигнете.

Осмелете се да направите тази първа и най-важна за вас крачка – да потърсите подкрепа и съдействие за проблемите ви, тревогите ви, желанията ви в консултация с мен, като ваш психолог! Заедно с вас ще направим следващите стъпки към внасяне на положителни промени в живота ви! След това убедително сами можете да продължите напред по пътя си, правейки живота си такъв, какъвто вие желаете да изживявате – щастливи и изпълнени с любов!