Галя Йосифова
Галя Йосифова
Консултант по психология/Личен коуч ; магистър МИО
  • Личностни проблеми от житейски характер/себеоценка/личностно и духовно развитие
  • Регресивна хипноза/Полет на духа/ Енергийна хипнотерапия
  • Проблемни взаимоотношения
  • Психологическа диагностика на заболяванията
  • Бизнес-психология


Професионално
Регресивна хипноза - позитивна трансформираща терапия на травми от миналото

Регресивна хипноза - позитивна трансформираща терапия на травми от миналото

04 January 2015   |   1152   |   0

От шест години активно прилагам в дейността си, като помощен метод за клиента и психотерапевтична регресивна хипноза, която наричам “Полет на духа”, защото това е същината на този процес. Духът на душата на човека пътува във безвремието, във всемира, в духовния свят и “донася” със себе си от този полет важна и полезна за човека информация, която да осмисли и прецизно използва в различните направления и аспекти на живота си. 

 Все по-често и в България този метод се прилага като “лекуваща” душата терапия, но... Преди да се пристъпи към този метод е важно да се знаят важни неща, както за терапевта водещ сеанса, така и за самия човек, който е избрал да го ползва. Нужно е той да бъде добре запознат със самия процес, как протича той, какво се случва с него, докато духът му пътува във безвремието и в духовния свят, какви конкретно са следствията за него след това, да е наясно каква точно информация ще търси чрез навлизане в миналото на душата си, за да е от полза и помощ тя за разрешаване на важни проблеми и задачи в различните направления и аспекти на настоящия му живот, за внасяне на повече яснота в човешките взаимоотношения и взаимовръзки в социалното обкръжение в което живее, както и да се себеопознава все по-добре, в дълбочина, да разбира своите нужди, желания, стремежи, цели, таланти, характер, темперамент, чувствено-емоционална система, житейските процеси, през които преминава по пътя си в настоящия живот, уроците, които има да усвоява, смисълът на живота му... 

Въпросите са безкрайно много, но в обобщен вариант се свеждат до няколко групи:

Себеопознаване,

Себеразвитие,

Себеизрастване,

 Взаимоотношения и взаимовръзки с други хора от обкръжението,

Конкретни лични въпроси от различно естество.

Полетът на духа на човека може да докаже, че душата е неповторима и уникална духовна енергийна същност, ползваща различно физическо тяло в различни роли и превъплъщения във всеки нов живот на земята, че ползва за всеки нов живот прецизно съставени програми, така, че те да я подпомогнат да продължи развитието си в духовен план, учейки нови уроци, доусвоявайки други и да осъзнае, че тук на земята душата в човешко тяло има свободна воля, че има правото и задължението на свободен избор, следствията от който определят резултатността от тях, в положителен или негативен аспект, в пълното им разнообразие. Важно е да се знае, че всичко в живота и в делата на човека е поправимо, стига да осъзнава и да желае, да се стреми към доброто, към усвояване на безусловната любов във всички нейни проявления, да дава прошка, както на себе си, така и на другите хора, които по една или друга причина са били в ролята на провокатори за него, за да може чрез тях да усвоява нови уроци, да трупа нова житейска опитност...  

Регресивната хипноза В ПОЛЕТ НА ДУХА е психотерапевтичен метод, който подпомага изясняването, преодоляването, преработката на травми, болести, фобии, страхове, наследени от минали животи-превъплъщения, които оказват силно въздействие върху настоящия живот. Нужно е хората да се замислят над това, какви товари носят със себе си от миналото, които им пречат да осъществяват щастлив пълноценен живот, колко е важно анализирането на получената информация в Полет на духа, да осмислят и осъзнаят как тази преработка-освобождаване на клетъчната памет на духа подпомага човека да продължава напред в живота си с по-широко отворено съзнание за неговите същност и смисъл, за ценностите в него. 

Полетът на духа в безвремието, в духовния свят, във всемира, е невероятно преживяване!

Едно е възприятието чрез слуха, чрез разказите на други хора, съвсем друго е личното преживяване, чрез всички сензитивности, които човек има. В полет духът може навсякъде да отиде. Той е енергия-светлина, частица от универсалната светлина на Първоизточника. Като такава влиза в духовния свят, “У Дома”, където “живеят душите”, в духовната библиотека, където се съхранява цялостното знание за всичко, което Е, където се намират и книгите на животите на всички духовни енергийни същности, в които се съхранява цялостната история на развитие и израстване на всяка една душата-дух-същност. Там духът получава информация в среща с нея, за минали превъплъщения и роли, които имат важно отношение към настоящия живот, роля и мисия на земята на човека. 

Методът е личностен подход, индивидуалн осъобразен с нуждите на всеки отделен човек. За мен е удовлетворение да имам обратна връзка с хората преживяли Полет на духа, да научавам как този метод им е помогнал да внесат положителни промени в живота си, да живеят и общуват щастливо с хората около себе си, да са в по-добро здраве, да реализират стремежите си.