Темата
Светият Дух е разумът на Бога!

Светият Дух е разумът на Бога!

04 May 2016   |   2836   |   0

Не можем да сведем особеностите на духа към физически същности

С какво се занимавате напоследък? Какво ви вълнува най-силно?

Проф. Б. Палюшев: Напоследък в някои православни среди възникна идеята да се построи една голяма болница, в която основният методът на лечение да бъде методът на християнското духовно лечение, основан на православната вяра. Такъв опит има натрупан в православни страни като Русия, Гърция и в известен смисъл – в Румъния. В Русия съществуват няколко построени християнски болници, в които ефективно лекуват хората. И има напълно излекувани, които се хвалят, че са получили истинско лечение. А най-интересното е, че  в тези болници няма и един апарат за измерване на кръвното. Затова пък има много разпятия на Исус, икони, свещеници, които се молят. И в такива болници голяма важна роля играят именно те, а и дори монаси с опит в лечението. Разговарях с хора, според които в някои български манастири има натрупан вековен опит в лечението най-вече на психични заболявания, като в православната вяра основното твърдение е, че главната

причина за психичните заболявания, е грехът,

допуснат от хората, и не лекуван с методите на православната вяра.

Къде е тогава допирателната между т.нар. светско лечение и православното духовно лечение? Противоречат ли си те?

Проф. Б. П.: Без да си противоречат, те взаимно се допълват, като две страни на една монета са. Само че светското лечение не признава съществуването на истинската причина за тези заболявания, като лекува симптомите, съгласно клиничните наблюдения, т.е. лекува следствието. А както знаете,

по-важно е да бъде излекувана причината,

защото тя е тази, която създава следствието. И никой не обръща внимание на причината. А тя е болестта на духа, на душата на човека в резултат на допуснатия от него грях, който не е лекуван с метода на истинската християнска, православна вяра.

Има ли история и приемственост духовното лечение?

Проф. Б. П.: Духовното лечение има многовековна традиция. Винаги съм се учудвал как в течение на вековете светци - хора без каквото и да е медицинско образование, в манастири, в условията на крайна беднотия, при липса на каквито и да е медикаменти, дори храна, са успявали само с наблюдение и с помощта на Светия Дух да изправят хора на крака.

А Светият Дух - това е разумът на Бога,

с който те са разговаряли и са получавали от него конкретно знание. И по този начин са успели да създадат една традиция в този вид лечение, която се е съхранила и продължава да се развива в манастири, църкви, а в по-ново време – и в специално построени болници.

Как възникна идеята за създаване на такава болница  у нас?

Проф. Б. П.: Тази идея възникна миналата година тук, в България, при предното ми връщане от Лондон. Присъствах във Варна на една конференция, организирана от покойния митрополит Кирил Варненски и Преславски, а темата бе: „Православното духовно лечение“. Присъстваха духовни лица и християнски лечители, богослови, лекари, професори в различни области… имаше представители на всички православни църкви. От Русия беше дошъл един много голям специалист със световна известност – проф. Дмитрий Авдеев. Неговата книга „Православният възглед за душевните болести“ е преведена на български и получи голямо признание и популярност, може да бъде намерена по православните книжарници. Сближихме се и се оказа, че имаме общи интереси в област, която бих формулирал като

„християнско отношение към различните науки“.

В неговия случай това беше християнско отношение към психиатрията и психологията, а в моя – християнско отношение към фундаменталната физика и биологията. Тогава и се роди идеята за създаване на медицински център за духовно лечение. Засега е само на идейно ниво, но е подета от различни среди – предимно православни, от няколко монаси от Зографския манастир, както и от свещеникът от лондонската православна църква отец Симеон, който се ангажира и да напише едно писмо до патриарха.

Преди малко повече от месец на среща с българската общност в Лондон се видяхте и с президента Росен Плевнелиев. Успяхте ли да презентирате тази своя идея?

Проф. Б. П.: Не, за съжаления нямах толкова време, само му загатнах и му подарих част от книгите си по темата. Но разговаряхме накратко за Украйна, а също за бедственото положение на някои идващи във Великобритания българи, за лошото отношение на властите към тях.

Отдавна ли се увличате от християнското духовно лечение?

Проф. Б. П.:  Моите научни интереси изобщо не бяха в тази област. Те са в областта на новата наука, която в България получи название „Физика на Бога“, която всъщност представлява креационизъм, или Теория на сътворението на Бога от научна гледна точка в двете основни направления - 

сътворението на Вселената и сътворението на живота тук,

на Земята. Към духовното лечение интересът ми бе възбуден основно след срещата ми с проф. Авдеев на варненската конференция, както и благодарение на контактите ми с професори от цял свят. Освен това останах крайно учуден, че в България много хора се лекуват при окултисти. Посетих един такъв окултен лечител и направо занемях! Този човек бе окачил в кабинета си куп най-различни икони, но това няма нищо общо с християнското лечение! Той е окултен лечител, но иска да привлече вниманието на хората с духовния елемент…

Каква е разликата между окултния лечител и християнския духовен лечител?

Проф. Б. П.:  Това са две различни категории! Окултните лечители се управляват именно от причинителите на тези заболявания – демоните, които пък си имат своя йерархия. По-низшите демони, например, са причината за такива духовни заболявания като тютюнопушенето… А

окултните лечения са напълно несъвместими с християнската вяра.

Да вземем, например, рейки метода на лечение.  Окултистите разглеждат духа като енергия, създаден от частици, по-дребни и от елементарните частици, които ние познаваме – електрон, протон, неутрон и други, които фундаменталната физика познава. А фундаменталната физика е една точно наука, която се основава на наблюденията, на опита и на измерванията. Съществуването им е доказано. Докато окултистите твърдят, че духът на човека се дължи на тези по-дребни от познатите на физиката частици и че ако се научим да въздействаме върху тях, ние можем да лекуваме и духа, и душата на човека. А това е пълен фалш! Първо, официалната физика такива частици с никакви методи никога никъде не е откривала. Няма такива частици! Второ, в новата физика – физиката на Бога, която е в пълна хармония и в пълно съответствие с православната вяра, е казано, че духът на човека, духовната реалност е една реалност, която не може по никакъв начин да бъде сведена към физическата реалност. Духовната реалност се подчинява на съвсем други закони, които нямат нищо общо със законите на физическата реалност. Ние в никакъв случай

не можем да сведем особеностите на духа към физически същности

 като елементарни частици или по-дребни от тях частици. А тези окултни лечители смятат, че духът, бидейки създаден от тези по-дребни от елементарните частици, е също част от физическата реалност. Невярно е и това тяхно твърдение, че физическата материя е резултат на постепенно уплътняване /както твърди в трудовете си, например, Блаватская / на фината материя на духа. Това е пълна глупост, фалш!

Каква е физическата същност на духовния свят?

Проф. Б. П.:  Основната същност на духовния свят не е енергийността, както твърдят окултистите, а информацията. Душевното поле, което описваме, не е енергийно поле, то не мести телата, не ги блъска, то пренася информация. Само че не такава информация, каквато хората познават. Например, телевизионният сигнал пренася звука и картината до нашите  приемници. А

торсионната вълна пренася Божията информация, Божието слово, Божията мисъл.

При духовните действия на човека, като например при молитва, мислене, разговор, съзнание, те също са част от тази реалност. Човекът играе ролята на приемника от примера по-горе. При него и електромагнитната вълна, и звуковата, която е духовна, се смесват. При нас, хората, тези две реалности - духовната и физическата - се смесват по един много особен начин. 

Споменахте тютюнопушенето като духовно заболяване, нима и то е подвластно на демони?

Проф. Б. П.:  То е достатъчно да бъдеш обсебен! Същото е като един пример, който давам с напълно здрав мъж, внезапно заболял от рак. Оказа се, че при финансов спор с жена си, у него се е породило озлобление към нея, загнездило се дълбоко в душата му. А това е демон!

Демоните са живи същества с разум, коварни, злобни!

И тютюнопушенето е достатъчно! Когато един човек пуши, дълбоко в неговата душевност има и други симптоми - тлеещи въглени, както аз ги наричам. Те дават тон върху поведението, върху начина на живот, дори - в междуличностите отношения. И изведнъж – някакво внезапно заболяване! Например, злобата поражда рак! Разберете, дори дребно нещо като тютюнопушенето може да ви съкруши напълно! Нямате представа какви опасности крие то, ако не разбирате истинската същност на един от основните принципи в християнското духовното лечение, в който е казано, че дори един-единствен макар и низш демон, управляващ, примерно, страстта към пушенето, може да нанесе такива поразии, каквито дори не подозирате. Защото демоните са разумни, духовни същности. Никъде в светската медицина не се поставя целта да се лекува душата на човек – озлоблението му, както и низшите страсти – пиене, пушене, секс. А всички те са духовни проявления, в дъното на които стоят разумни духове – демоните.

А какви са демоните, обсебващи хората?

Тези от демоните, които обсебват човека, стоят по-високо в йерархията, имат по-голяма сила, по-големи претенции, по-разрушителни са за човешкото здраве като последствия. Затова поведението на обсебените се променя – те започват да буйстват, от устата им излиза пяна, обсебеният започва да говори с променен глас … и се превръща в човешка развалина. И това е резултат на обсебването от същите същности, които причиняват, примерно, тютюнопушенето.

Какво мислите за известни гадатели, предсказващи бъдещето с относителна точност?

Проф. Б. П.:  Те са подвластни също на демони. Те са с по-висши възможности от човека, много коварни са и разбират много добре, че ще спечелят хората, като им дават истинска информация, която човек обикновено не може да я има, за разлика от тях. Те могат да дадат информация за бъдещи събития, могат да излекуват и го правят, за да спечелят доверието на хората и после да ги погубят. Например, баба Ванга. В много от случаите тя нито познаваше, нито лекуваше, но имаше и такива хора, при които успяваше и в двете. Това е точен критерий, че тези демони не са толкова силни колкото Бог или Светлите Ангели, при които познаването и излекуването са стопроцентови!

Как се отнасяте към методите на Сергей Лазарев, известен у нас основно с поредицата си „Диагностика на кармата“?

Проф. Б. П.:  Неговите методи включват подробно разпитване на пациентите за начина им на живот и отношенията с близките. И когато се открие някакъв елемент на озлобление, например, към близък, Лазарев насочва вниманието си именно към това и го лекува по точно съответния християнски начин – да се отърве човекът от това озлобление, да прости, специално да отиде при човека, към когото изпитва злоба и да му даде прошка от все сърце, искрено! И резултатите са изумителни! Хора със сериозни заболявания се излекуват напълно, тъй като причинителят на болестта е премахнат.

Едно интервю на Ани Романова