Отец Михаил
Отец Михаил
богослов, свещеник
  Организиране поклонения на свети места и Божи гроб
 • традиционни обреди и ритуали
 • религиозна консултация
 • Тълкуване на Библейски събития.Професионално
Слиза ли Светия Дух при Кръщението и кога?

Слиза ли Светия Дух при Кръщението и кога?

16 January 2014   |   4981   |   0

           Евангелие от Йоан  глава 12   казва следното :

 • " Обаче Аз ви казвам истината - за вас е по-добре Аз да отида, защото ако не отида, Утешителят няма да дойде
 •  при вас; но ако отида, ще ви Го изпратя.
 •  И когато дойде, Той ще обвини света за грях, за правда и за съд;
 • за грях, защото не вярват в Мене;
 •  за правда, защото отивам при Отца и няма вече да Ме виждате;
 •  а за съд, защото князът на този свят е осъден.
 •  Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега.
 •  А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина; защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идващите неща.Това ви казах за да не се съблазните..."

 Православното  Таинство кръщение е специален акт на духовно просвещение,установен при кръщението на Спасителя Иисуса Христа от Иоан Кръстителя в р.Йордан. При това знаменателно събитие , старателно описано в Евангелие от Марко (1 : 9 – 11 ), се различават четири свещенодействия :

 1. Наричане
 2. Оглашение
 3. Потапяне във водата
 4. Подстрижение

За разлика от католическата и протестантската църкви,кръщението при православните е заредено с изключителна духовна енергия!Тайнството има Външна - екзотерична и вътрешна –  езотерична част.

Въпроса : в кой момент точно слиза Светия Дух  -  е неуместен, защото Той не се появява в нито едно от описаните нива, ако същите не са изпълнени :

 1. От  свещенодеец притежаващ благодат!
 2. Ако не са издържани определените срокове на подготовка!
 3. Ако не е на лице Духовното общество, за което се подготвя кръщаващия се!
 4. Ако липсват свещените вещества и осветеното място за тайнството и пр.

Изброените по-горе условия се отнасят до външната екзотерична част. Изпълняването на описаните условия прави тайнството действително, но то още не е действащо. Светия Дух е влязъл в кръщаващия се само потенциално. Кръщаващия се е „информиран“ за новите си възможности на проявление, но дали ще ги прояви и ще покаже благодатта на Светия Дух....това остава тайно, скрито и заключено вътре в неговата Свободна Воля.

Накратко казано,  в православното християнско учение за Кръщението,Светия Дух е постижение на личността.Той не се проявява автоматично - от само себе си “ ex opere operato” / при Католиците / и не е символично/ при евангелистите - Протестанти / , а със съдействието на свободната  личност на кръщаващия се. С придобиването Му, грешния човек :

     

        1. Уподобява се на Бога. Грешника се преражда и става Личност! таинство кръщение

         2. Прочиства се духовно.Последиците от първородния грях биват заличени.

          3. Просвещава се в божествената"програма "за смисъла и целта на живота си. Този човек не е същия . Това е " homo kristianikus", който е зареден с нов мироглед. Зареден с неутолима жажда да работи за възстановяване на Божествения ред на живота, побеждавайки демоничния хаос. 

           4. Просвещава се за работа с инструментите на Христовата любов и саможертва – без завист, без злоба, без ненавист и пр. приемайки хората не като бедни и богати, а за братя и сестри и като  дадености за усъвършенстването му в добродетелта.

 

                             5. Облечения в Христа човек е нова“ твар“. Добре помни и знае, че невинността не е святост, а овчедушието не е добродетел, знае поучението на Блажени Августин :

“Братя, не бива заради греха в човека да намразвате и самия човек, а така също не бива заради любовта към човека да  заобичвате и грехът в него!“

  Но за да се превърне човека в духовно чедо на Бога се изисква време,  средства и среда!

 1. Времето е неговия живот.
 2. Средствата са в неговата подготовка и обучение.
 3. Средата са Христовите Апостоли, ученици и светците.
 4. Целта е Богоподобието и Вечния Живот .

 

26. А кога дойде Утешителят, Когото Аз ще ви пратя от Отца, Духът на истината, Който изхожда от Отца, Той ще свидетелствува за Мене;

27. а и вие ще свидетелствувате, понеже отначало сте с Мене.   /Евангелие от Иоана 15 гл. /

Светия Дух, формално, слиза върху кръщаващия се при изричане на тайноизвършителната формула : „Кръщава се божият раб ............. в името на Отца – следва потапяне, и Сина – потапяне, и Светаго Духа – последно потапяне“. След това се полагат „Печатите на Духа Светаго“,  което е Таинството Миропомазване. От тук нататък следва подстрижението за членство и принадлежност към Христовите ученици. От този момент , кръстения има право да се ползва от всички християнски  ритуали, докато некръстените нямат това право.

Ако кръщаващия се е малко дете, неговото християнско развитие протича в общността на кръстниците , свещеника и родителите / при условие, че са християни /,  както и общността на всички вярващи , които правилно  изповядват и преподават Словото на Истината.

Има и кратко кръщение наречено "кръщение поради страх от смърт". Извършва се в критични ситуации за да бъде приета душата на умиращия в "лоното Аврамово"- при Бога . Прави се за да могат живите родственици след смъртта на своя близък да имат право на опело и водосвет в дома си, както и на всички панихиди и възпоменателни молитви след опелото.

Забележка : Тук съзнателно избягвам понятието „Църква“, защото в наши дни то е силно потъмняло и го заменям с „Общност“ ,“ Христови ученици“и „Вярващите“!