Д-р Валентин Шкодров
Д-р Валентин Шкодров
Доктор по медицина, специалист по акушерство и гинекология
  • Консултации
  • Проследяване на бременността
  • Оценка сексуално здраве
  • Оценка на репродуктивно здраве


За мен
За мен

За мен

25 December 2013   |   53634   |   0

Завършил съм висшето си медицинско образование през 1979 година в Медицинскa Академия София. Имам призната специалност акушерство и гинекология от януари 1985 г. Работя, като акушер гинеколог от 34 години; Работил съм в родилна зала в България и в чужбина повече от 20 години. През последните години работя акушерство и гинекология предимно амбулаторно. Сертифициран съм за ултразвукова диагностика на малък таз и гърда, както и за деструктивни методи на лечение на маточната шийка.

През последните седем години съм лектор към Български Червен Кръст. Провеждам също така обучения по първа до лекарска помощ.

Участвам в този сайт, защото искам помогна в процеса на подобряване здравната култура на българите, преодоляването на някои трудности, често свързани с професията ми и развенчаването на някои заблуди в областта на акушерството и гинекологията.