Иван Неделчев
Иван Неделчев
кондиционен треньор
  • персонални тренировки
  • хранителни консултации
  • тренировъчни консултации


д-р Ани Шкодрова
д-р Ани Шкодрова
Доктор по медицина, специалист по психиатрия
  • Психиатрични консултации
  • Мотивационни дискусии
  • Експертиза на моментната работоспособност
  • Насочване за специализирани консултации


Иван Неделчев – фитнес инструктор с концепция.

Иван е един от малкото фитнес инструктори, които държат да си обяснят природата и механизмите на действие на нещата. Стремежът му да гледа на душата и различните мускулни групи  на трениращия, като цяло, да поддържа клиентите си в кондиция – единно тяло в единна форма, го прави повече от фитнес ...