Надя Христова
Надя Христова
сензитив, консултант
  • Разваляне на магии
  • Изчистване на отрицателни въздействия
  • КонсултацииМагия за напускане на дома и преместване

15 January 2014
Казвам се Б.
Искам да знам дали може да се направи магия за напускане на родния дом и преместване в друг град.


Здравейте Б.,

Всяка магия е информационно въздействие или насилие върху съдбата на човек.

В зависимост от кода на енергийното въздействие обектаът на магията не само може да напусне родния дом, но това е най-малкото, което може да се случи.

Такова въздействие оказва влияние  върху емоциите и желанията на човек под формата на диктат и човек си поставя цели и задачи, които не са кодирани в неговата съдба.

В този случай напускането на родния дом може да не е целта на магията, но да е една от стъпките за осъществяване на нереалистични цели и очаквания. В тази връзка преместването се явява едно следствие от магията.

Изпратили сте ми снимка на две лица. Към кого да насоча своето изследване в контекста на зададения въпрос? За това е необходимо и първото име на лицето.

Ако желаете да получите реална помощ и информация за своя случай, опишете по - подробно Вашата лична история както са направили много читатели на сайта Топексперта.

Надя Христова