д-р Ани Шкодрова
д-р Ани Шкодрова
Доктор по медицина, специалист по психиатрия
  • Психиатрични консултации
  • Мотивационни дискусии
  • Експертиза на моментната работоспособност
  • Насочване за специализирани консултацииНадя Христова
Надя Христова
сензитив, консултант
  • Разваляне на магии
  • Изчистване на отрицателни въздействия
  • Консултации


Добър психиатър и добър човек - д-р Ани Шкодрова

С д-р Ани Шкодрова ме срещна съдбата във време когато вече се бях отказала да търся мостове между науката и духовната работа.    Тогава се появи точно тя. Вля надежда в идеята, че е нужна обща, добросъседска  среда на различните сфери на познанието. Убеди ме във възможността експертите да...