д-р Ани Шкодрова
д-р Ани Шкодрова
Доктор по медицина, специалист по психиатрия
  • Психиатрични консултации
  • Мотивационни дискусии
  • Експертиза на моментната работоспособност
  • Насочване за специализирани консултацииСпори и не подлежи на убеждаване

30 May 2015
Как се нарича сидромът, при които човек търси някакви потвърждения на  грешна преценка или предоверяване в дадена кауза , но не го осъзнава. И по  този начин търси доводи/белези който да потвърдят неговата представа за нещата-разбира се грешна, но той не го осъзнава така.


Така поставен, въпросът е лишен от конкретика и не достатъчно ясен. Надявам се, разбирате защо и моят отговор ще бъде не достатъчно конкретен.

 

Категориите грешно/вярно са по-скоро философски категории. Психиатрията борави с с по-деликатни и толерантни термини, като „социална вградимост“ и „вменяемост“…

 

Как да разберем, дали преценката ни е погрешна? Трудно. Обикновено, ако човек не разбира логиката на един процес, той не разбира и факта, че не я разбира. Споровете само втвърдяват позицията му.

Все пак, къде е границата между здравото и болното?

Като психиатър, аз бих казала, че всяка убеденост, която не нарушава общественото функциониране на човек(работа, приятели, семейство, институции и т.н), не е опасна за живота и здравето – неговото собствено, или на околните, е здрава. Независимо, колко ненормално, или нездрави Ви звучи. В 21-ви век, всеки има правото и свободата да вярва в каквото го прави щастлив.

В ситуациите, обаче в които убедеността на определен човек променя начина му на живот, контактите с обкръжението му, или го прави враждебен и опасен за него самия или за околните, говорим за т.нар. „налудни идеи“ или „налудности“ и те трябва да бъдат лекувани. Човекът с налудни идеи не може да бъде разубеден. Неговата вяра в тях е непоклатима. В защита на подобни хора ще кажа, че те силно вярват в идеите си и не спорят с Вас, само за да Ви дразнят.

Все пак, нека не забравяме, че в различни етапи от развитието си, човечеството сляпо и немотивирано е вярвало в много постулати, по-късно отхвърляни като погрешни. Би било много здравословно за всички ни, ако съумеем да повишим нивото си на толерантност към различните от нас и се опитаме първо да ги разберем и чак след това да ги съдим, ако все още искаме…