Д-р Делян Еврев
 Д-р Делян Еврев
Доктор по медицина. Специалист по кардиохирургия
  • Сърдечна хирургия
  • Доплер на шийни съдове
  • Доплер на артерии и вени
  • Ултразвукова съдова диагностика


Перикарден и плеврални изливи сллед аортокоронарен байпас

23 March 2017
Перикард- дифузен излив повече пред десните кухини и върха-170 мл и зад ЗСКЛ-120 МЛ.ПЛеври - дясно 530 мл. , ляво 400 мл. На 27.02.2017- перикарден дренаж перикарт- дифузен излив повече пред десните кухини и върха-120 мл , 120 мл. и пред върха с малък колагулум 110 мл., без компресия ПЛеври - дясно 200 мл. , ляво 500 мл. Първи контролен преглед : перикарт- дифузен излив пред д ДК и върха-130 мл , пред върха с малък колагулум 110 мл., зад ЗСЛК -120 без компресия ПЛеври - дясно - Б.0. , ляво 550 мл. Втори контролен преглед дифузен излив пред ДК- 140 мл. и пред върха с малък колагулум 120 мл., зад ЗСЛК -140 без компресия ПЛеври - дясно - Б.0. , ляво 550 мл.Интересувам се : как се определа колоко мл. е излива и лечение на този излив -за сега 1. КОЛХИЦИН 2 Х 1 т и АФЛАМИЛ- по 1 табл. дневно.


В сличая се касае за рецидивиращи изливи след сърдечна операция. Количеството се определя по ехографски критерии, като за перикардния излив стойностите са относително точни, при плевралните - изчисленията са по-груби и могат да са неточни. Лечението е коректно, поне от това което сте посочили. Важното е да се следи динамиката на тези изливи и евентуално ако е нужно, да се вземат по-сериозни мерки.