Д-р Делян Еврев
 Д-р Делян Еврев
Доктор по медицина. Специалист по кардиохирургия
  • Сърдечна хирургия
  • Доплер на шийни съдове
  • Доплер на артерии и вени
  • Ултразвукова съдова диагностика


Усложнения след сърдечна операция

08 May 2016

Преди два месеца направиха сърдечна операция на съпруга ми състояща се в смяна на митрална клапа, поставяне на три байпаса и пластика на лява камера. Това което ме притеснява е задържането на течност в организма независимо че приема диуретици-фурантрил по схема общо 80 мг. Интересува ме нормално ли е това състояние. Операцията се наложи поради изкарани два инфаркта вследствие на което се увреди лявата камера и се понижи помпената функция - ФИ 30%Здравейте! От посочената от Вас информация се вижда, че съпругът Ви е претърпял сериозна сърдечна операция, като функцията на сърцето е била доста намалена преди нея. Сама по себе си операцията е била рискова, като целта е била чрез кориргиране на обема на лявата камера (чрез пластиката), смяната на увредената митрална клапа (която не се е затваряла добре – митрална инсуфициенция) и поставянето на аортокоронарни байпаси, да се подобри помпената функция на сърцето, което да се обективизира с подобряване на фракцията на изтласкване (ФИ) и на субективните оплаквания от задух, лесна умора, задържане на течности, отоци по краката и др.

Обикновено след такава голяма по обем и сложност операция, извършена при лош изходен терен, е необходимо време за стабилизиране на състоянието и подобряване на функцията на сърцето. Това изисква съответните медикаменти, като диуретиците са едни от тях, както и адекватната рехабилитация. До колко това ще стане и за какво време зависи от увредите по сърцето преди намесата, от това как е протекла операцията и дали останалият сърдечен мускул има потенциал за подобряване на функцията си.

Така че, това което трябва да спазвате е добър хигиенно-диетичен режим, редовен прием на предписаните медикаменти, добра рехабилитация и разбира се контролни прегледи при кардиолог (най-добре там където е извършена оперативната намеса) с цел проследяване на състоянието и нанасяне на корекции в терапията, ако е необходимо. Желая успех!