проф. Божидар Палюшев
проф. Божидар Палюшев
Физик, математик и философ
  • теоретична и ядрена физика
  • християнското богословие
  • философия, икономика, политологияарх. Светлозар Стефанов
арх. Светлозар Стефанов
архитект
  • Инвестиционно проектиране
  • Интериор и дизайн
  • градоустройствено планиране


Проф. Божидар Палюшев - учен чиито прогнози се сбъдват

Кой е Божидар Палюшев? Вярвате ли , че има учен - физик, който вярва в Бог? Не само това, той е автор на над десет книги в които научно доказва съществуването Му и проявлението на неговата воля в обществените процеси? Един българин с международно признание, чиито книгите са преведени на четири езика. За...