арх. Светлозар Стефанов
арх. Светлозар Стефанов
архитект
  • Инвестиционно проектиране
  • Интериор и дизайн
  • градоустройствено планиранеПрепоръчано
Българския църковен въпрос през ІХ век

Българския църковен въпрос през ІХ век

(03 част) Църконвият събор в цариград в църквата Св. София през 878г. прави опит за решаване на Българския църковен въпрос. Борбата между Цариград и Рим за владеене на България. Папа Йоан VІІІ предал Фотия на анатема. Същото сторил и цариградския патриарх. Началото на окончателното разделяне на католицизма от православиено.

Покръстването на България - патриарх Фотий и Папа Николай

Покръстването на България - патриарх Фотий и Папа Николай

(02 част) Покръстването на България и ролята на цариградския патриарх Фотий и римския папа Николай І. Историческия контекст на събитието. партиарх Игнатий и партиарх Фотий в Цариград.

Покръстването на княз Борис І и цариградската църква през ІХ век

Покръстването на княз Борис І и цариградската църква през ІХ век

(01 част) Предговор към "Послание на цариградския патриарх Фотий до българския княз Борис" от митрополит Симеон. Покръстването на княз Борис І и българите през ІХ век. Гледната точка на православната църква. Биографически бележки за цариградския патриарх Фотия с оглед към българския църковен въпрос в IX. век.

Проф. Божидар Палюшев - учен чиито прогнози се сбъдват

Проф. Божидар Палюшев - учен чиито прогнози се сбъдват

Кой е Божидар Палюшев? Вярвате ли , че има учен - физик, който вярва в Бог? Не само това, той е автор на над десет книги в които научно доказва съществуването Му и проявлението на неговата воля в обществените процеси? Един българин с международно признание, чиито книгите са преведени на четири езика.

 1