доцент д-р Яна Симова
доцент д-р Яна Симова
Доктор по медицина, специалист по кардиология
  • Кардиологични консултации
  • Ехокардиография
  • Стрес тест с физическо натоварване
  • Холтер ЕКГ и за артериално налягане (Холтер RR)
  • Цялостна оценка на пациенти с преходна загуба на съзнание


Високо кръвно, мозъчен кръвоизлив, инфаркт

05 December 2015
След изписване от болницата, баща ми вечер вдига кръвно 180/100, което трудно сваляме с максималната доза предписан Белиприл. За сърцето взема Конкор, Изоденита му е спрян заради определени противопоказания с кръвоизлива. Взема още Парацетамол, Рутаскорбин, Сомазина. Въпроса ми е какво можем да му дадем за сърцето и за понижаване на кръвното налягане, защото може да се окаже фатално всеки момент. Мозъчния кръвоизлив е от преди 15 дена и той беше изписан "стабилизиран" и транспортиран до местоживеенето си, където няма дори доктор, да не говорим за конкретен специалист. Поздрави и предварително благодаря!


Терапията за артериална хипертония включва пет основни класа лекарства за повлияване на кръвното налягане(антихипертензивни медикаменти), четири от които могат да се комбинират по между си. В момента в терапията на Вашия баща има два антихипертензивни медикамента (бета-блокер - Конкор и инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим - Берлиприл). 
Бета-блокерите са важна част от терапията при пациентите с исхемична болест на сърцето (каквато явно има в този случай, след като баща Ви е преживял миокарден инфаркт). В опитите си да понижим високото артериално налягане, тяхната доза се повишава (титрира), докато сърдечната честота в покой достигне 50-60 уд/мин (не бива да пада под 50 уд/мин).
Инхибиторите на ангиотензин-конвертиращия ензим подобряват прогнозата след преживян миокарден инфаркт. При тях се стремим да достигнем до максимално поносимата доза, като за всеки отделен представител на този клас максималната доза е описана в листовката за пациента.
Остават два антихихипертензивни класа, които могат да се добавят към терапията с бета-блокер и инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим - това са блокерите на калциевите канали и диуретиците.
Блокерите на калциевите канали са няколко отделни подвида, като изборът между тях зависи от състоянието на сърцето, сърдечната честота и придружаващите заболявания. При лечение на артериална хипертония най-често се използват представителите на недихидропиридиновите блокери на калциевите канали, като например amlodipine.
Диуретиците също са няколко подвида, като някои се предпочитат при наличие на прояви на сърдечна недостатъчност, а други - при неусложнена артериална хипертония. В последния случай обикновено се използва hdrochlorothiazide или indapamide. При резистентна на лечение артериална хипертония обикновено се добавя spironolacton, но при строг контрол на серумния калий.
Съжалявам, че не мога да Ви посъветвам за конкретна терапия, но както виждате това е невъзможно без задълбочено познаване на пациента, което обикновено изисква личен контакт.
Задължителен компонент от терапията на всички пациенти с исхемична болест на сърцето са ацетил-салициловата киселина и статините. За съжаление не виждам медикаменти от тези класове в терапията на баща Ви.